Området & historia

I Stenstans bästa sydläge, erbjuder Lillskär totalt 63 välplanerade bostadsrätter direkt intill vattnet. Brf Prima har genom sitt vattennära läge en unik utsikt över stad, berg och vatten. Granne med de 2 hus vi kommer uppföra finns förutom vattnet den grönskande Skeppsparken. Strandpromenaden till centrum tar bara några minuter.

Från att ha varit en mindre fiske- och hantverksstad vid Selångersåns mynning blev Sundsvall under 1800-talet centrum i ett träindustriområde med livliga internationella kontakter. Affärerna blomstrade, befolkningen växte. Sundsvallsfjärden var fylld med segelfartyg och i lasten låg bjälkar, sparrar och furubrädor på väg till skogfattiga länder. På Norra Kajens östra del byggde Sundsvalls första träpatron, PF Heffner, två ångsågar. Här fick också arbetarrörelsen sin start 1879 när sågverksarbetarna för första gången gick ut i strejk. Långt in på 1900-talet var trävaruindustrin dominerande på Norra Kajen då hela sågverksområdet såldes till kommunen. Därefter har Norra Kajen huserat hamnmagasin, industrilokaler och andra byggnader.